Natuurlijke landschappen

De bescherming en het behoud van natuurlijke landschappen is een prioriteit van Bella Riva Thalasso

Het uitzonderlijke karakter van de natuur van Bella Riva in Corsica (duinen, strand, struikgewassen, zoutwatermeren, wilde dieren, inheemse flora) brengt een constante mobilisatie met zich mee om de bescherming van deze natuurlijke gebieden te kunnen garanderen. Riva Bella is co-manager van Étang de Terrenzana met het Conservatoire du Littoral de France in Corsica en zet zich actief in voor het behoud en de bescherming van deze gebieden: het beperken van de impact van toeristische activiteiten door te kiezen voor duurzaam toerisme, het publiek bewustmaken van de noodzaak van ecotoerisme in Frankrijk, het publiek bewustmaken van het belang van de biodiversiteit van de omgeving, campagnes voor het herstel en de heraanplanting van duinlandschappen

Duin, strand, dicht struikgewas (maquis) en een zoutwatermeer, een mozaïek van landschappen en ecosystemen wil door u ontdekt worden!

Het zoutwatermeer van Terrenzana beslaat het zuidelijke deel van het gebied van Riva Bella, het noordelijke deel bestaat uit het vakantiecentrum met accommodatie, de camping en de in het maquis opgenomen infrastructuur, in het westelijke deel ligt een uitgestrekt ongerept natuurgebied en in het oosten het strand aan de Middellandse Zee.

Het zoutwatermeer van Terrenzana

Étang de Terrenzana is een zoutwatermeer en heeft dus geen muggenkolonie. Bovendien zorgen de gekko's en de vele amfibieën van het gebied ervoor dat hun aantal verder wordt verminderd.

Het meer dat op sommige plaatsen in contact is met de zee is een belangrijk leefgebied voor wilde dieren. het is natuurlijk gebleven en wordt beschermd tegen sterke vervuiling. Zijn vegetatie en fauna getuigen van de oude natuurlijke landschappen, voordat de modernisering inzette.

Corsicaanse maquis

Maquis is een lagere vegetatievorm dan een bos. Het is zeer dicht begroeid en bestaat voornamelijk uit planten die bestand zijn tegen droogte. Het is typerend voor Corsicaanse en Zuid Franse landschap en bestaat uit verschillende plantensoorten (arbutus unedo, myrtus communis, cistus, boomhei, quercus ilex, mastiekboom...).

Maquis en Garrigue (helichrysum, lavandula, rosmarinus, thymus...) groeien aan de kust en op de warmste hellingen samen met exotische planten (opuntia ficus-indica, agave americana, aloë, eucalyptus, globulus citrus medica...).

De duinen

In de duinen vinden we een gediversifieerde vegetatie (lotus cytisoides, anthemis maritima, crucianella maritima, medicago marina, sporobolus pungens, otanthus ... maritimus...) en de voor Corsica zo typerende stekelige jeneverbes (juniperus oxycedrus), die in het zand groeit.

Deze inheemse of wilde soorten moeten worden beschermd door op te letten ze niet los te rukken of vertrappen, omdat ze ons helpen bij het bestrijden van de erosieverschijnselen waarmee we worden geconfronteerd.
Voeren wij acties uit voor de heraanplanting en het herstel van de duinen, om erosie tegen te gaan...