Heraanplanting van duinvegetatie

Op advies van Conservatoire Botanique National de France op Corsica, voeren wij acties uit voor de heraanplanting en het herstel van de duinen, om erosie tegen te gaan.

Als reactie op de invasie van het gebied door niet-inheemse soorten, worden er twee lijnen gevolgd in onze actie:

  1. Verwijdering van invasieve soorten
  2. Herstel de regionale flora die perfect is aangepast, om het duinlandschap te behouden en zo de effecten van de erosie te verminderen.


Als u wilt meedoen aan onze actie, kunt u hier enkele nuttige technieken vinden en een presentatie van de soorten (invasieve soorten en aan te planten soorten) die in het gebied te vinden zijn

Invasieve soorten

De hottentotvijg (carpobrotus edulis) is een kruipende vetplant met vlezige bladeren vol water, met een driehoekige doorsnede die doen denken aan grote klauwen. Ze werden ingevoerd in het Middellandse Zeegebied om hun prachtige paarse bloemen en hun weerstandsvermogen, maar ze hebben zich zo goed aangepast, dat ze voortaan een bedreiging vormen voor de biodiversiteit en voor kwetsbare ecosystemen.

De hottentotvijg is vrijwel onverwoestbaar en bestand tegen droogte en zilte nevel. Hij groeit in arme grond en ontwikkelt zich snel met een dichte begroeiing, waarmee het andere plantensoorten verstikt. Onze eerste actie richt zich op de bescherming van bepaalde sectoren door het geleidelijk ontworteling van de hottentotvijg, zodat aangepaste plantensoorten die reeds aanwezig zijn zich er spontaan kunnen verspreiden.

Aangepaste soorten

Onze tweede actie bestaat uit het bevorderen van de verspreiding van soorten die zijn aangepast aan het duinlandschap. Er wordt gebruik gemaakt van twee technieken, afhankelijk van de soort: zaaien of stekken.

Met zaad van soorten die in het gebied werd geoogst

De zaden worden geoogst en uitgezaaid in de zomer en het najaar. De betreffende soorten zijn: lotus cytysoides, anthemis maritima, crucianella maritima en alle andere soorten die dicht bij het strand groeien.

Stekken

Door stekken kunnen bepaalde plantensoorten worden vermeerderd. Er wordt een stukje plant afgeknipt en vervolgens herplant. De stek zal wortel schieten en zich ontwikkelen en uitgroeien tot een nieuwe plant die op de eerste lijkt. De betreffende soorten zijn: medicago marina, sporobolus pungens, elytrigia juncea, achillea maritima.

Door deze acties zijn wij in staat om plaatselijke soorten opnieuw aan te planten die zijn aangepast aan de omgeving en zo geleidelijk de hottentotvijg te vervangen

Voor de achterkant van de duinen gebruiken wij bij voorkeur bomen en struiken zoals: juniperus phoenicea, rosmarinus officinalis.

In zeer geërodeerde gebieden is het ook mogelijk om ontgronde planten die gedoemd zijn te verdwijnen weer te herstellen; de beste tijd hiervoor is de herfst, nadat de eerste regen is gevallen.