Corsicaanse cultuur en identiteit

Uit de geschiedenis, de topografie en het insulaire karakter is de Corsicaanse identiteit ontstaan. Een gemeenschap van landbouwers en herders in de bergen vanwege de verschillende invasies. Het Corsicaanse volk heeft een cultuur ontwikkeld die is gebonden aan land, familie, voorouders en aan de gemeenschap (de clan, "Pieve" dorp). De kalender van de katholieke godsdienst geeft het tempo van het eilandleven (processies, broederschappen, bedevaarten, festivals enz.), het Corsicaanse volkslied is een religieus lied gewijd aan de Maagd Maria: Diu vi Salvi Regina

De Corsicaanse cultuur is voornamelijk een mondelinge overlevering, die tot uitdrukking komt in zang en taal.

De Corsicaanse taal is van oorsprong een Romaanse taal ontwikkeld uit het Latijn. In haar geschiedenis ondergaat zij Toscaanse en Genueze invloeden en uiteindelijk de Franse invloed die voortduurt tot in onze tijd. Het is een coherente taal in zijn geheel, maar elke streek heeft een bijzonder dialect met fonetische en lexicale varianten, vooral met betrekking tot de namen van de fauna, flora en het herdersleven. De Corsicaanse taal is het medium van de cultuur. Zij is de vector van de mondelinge tradities, die tot uitdrukking komen in zang en verhalen: wonderbaarlijke verhalen verteld in de avond, slaapliedjes, kinderliedjes, "chjama è risponde" wat geïmproviseerd verbale en gezongen steekspelen zijn, naast de "vocero" en "lamentu" bij een sterfgeval. Corsicaanse is van oudsher de voertaal van het dagelijks leven, maar de administratieve taal is gereserveerd voor de heersende macht. De Corsicaanse taal vervaagde geleidelijk aan met de moderniteit maar leefde weer op in de jaren '70. Het wordt nu onderwezen op scholen en in 2013 besloten de afgevaardigden van het Corsicaanse parlement dat het een officiële taal moet worden met dezelfde macht als het Frans.

Wereldlijke of geestelijke meerstemmige zang is een emblematische uitdrukking van de Corsicaanse identiteit. Dit is een levende traditie, die niets te maken heeft met folklore en die getuigt van zowel de geschiedenis van het eiland als van hedendaagse gebeurtenissen. "Paghjelle" vormen de oorsprong van de archaïsche liederen die worden gezongen door herders die de gebeurtenissen van hun leven een poëtische vorm geven. Ze zijn driestemmig (de "Seconda," de "Bassu" en de "Terza") en begeleiden dorpsfeesten of religieuze feestdagen. Geestelijke meerstemmige liederen maken van oudsher deel uit van het religieuze leven op Corsica. Ze begeleiden religieuze feesten, processies en missen. Het aller beroemdst is Diu vi Salvi Regina. De wereldlijke en geestelijke "paghjella" zang van Corsica is sinds 2009 genoteerd op de lijst van immaterieel erfgoed van de UNESCO.